at-Tirmidhî om Allâhs hand och nedstigning

662 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh godtar och tar välgörenheten i Sin högra hand.”

Flera lärde har sagt att denna hadîth och liknande rapporteringar om Allâhs egenskaper och Herrens (tabârak wa ta´âlâ) nattliga nedstigning till den nedersta himlen är autentiska. Man skall tro på dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har rapporterats från Mâlik bin Anas, Sufyân bin ´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak som sade:

”Framför dessa hadîther utan föreställning.”

Detta sades av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda.

Vad berör Djahmiyyah, nekar de dessa rapporteringar och säger att de innebär liknelse. Allâh har flera gånger i Sin skrift nämnt handen, synen och hörseln. Djahmiyyah tolkar dock detta på ett annat sätt än det sätt som de lärda tolkade det på och säger:

”Allâh skapade inte Âdam med Sin hand. Hand betyder styrka.”

Ibn Râhûyah sade:

Det är endast en liknelse i fall man säger att handen är som handen eller lik handen, hörseln är som hörseln eller lik hörseln. Det är en liknelse. Däremot är det ingen liknelse att säga det Allâh sade, liksom ”hand”, ”hörsel” och ”syn”, utan föreställning eller tro om att handen liknar andra händer eller är som andra händer. Det är ingen liknelse. Det är som Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

142:11