at-Tilmisânî – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

7 – ´Umar at-Tilmisânî1 sade:

”Sålunda tenderar jag till åsikten som anser att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kan be om förlåtelse för den som kommer till hans ädla hem, oavsett om han är levande eller död.”2

Han sade också:

”Det är av ingen nytta att vara hård mot dem som tror på de troende och gudfruktiga slavarnas underverk, vänder sig till dem när de ligger i sina rena gravar och åkallar dem i tid av svårigheter.”3

1al-Ikhwân al-Muslimûns före detta instruktör och författare till boken ”Shahîd-ul-Mihrâb”.

2Shahîd-ul-Mihrâb, sid. 226

3Shahîd-ul-Mihrâb, sid. 231