at-Tahâwî om Allâhs höghet

Tronen och Fotpallen är sanna. Dock är Han inte i behov av tronen eller någonting annat. Han omfattar allting och Han är ovanför det. Han har inte låtit Sin skapelse omfatta Honom.

Vi säger också att Allâh har utvalt Ibrâhîm till Sin förtrogne vän och att Han talade med Mûsâ ett verkligt tal. Vi tror på det, bekräftar det och underkastar oss det.