at-Tabarî om Allâhs resning och vrede

När det kommer till en persons kunskap och lära så räcker det att han håller sig till Allâhs (´azza wa djall) ord:

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى

”Säg: ”Anropa Allâh eller anropa den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom så är fullkomlighetens sköna namn Hans.”1

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem.”2

Han skall veta att hans Herre är Han som har rest Sig över tronen. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer. Den som säger något annat har gått förlorad, vilse och under.

Människor! Låt den närvarande underrätta den frånvarande att jag dyrkar Allâh med detta som jag har nämnt och klargjort för er. Den som säger något annat om mig eller adderar till mina ord eller påstår att jag har en annan åsikt, är en angripande lögnare, ljugare och mytoman som förtjänar att drabbas av Allâhs ilska. Må de drabbas av Allâhs vrede och förbannelse i de båda liven.

117:110

27:180