at-Tabarî om Allâhs resning 2

Allâh (´azza wa djall) sade:

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Nedsänd av Honom som har skapat jorden och de högsta himlarna. Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Den Nåderike säger att Han har upphöjt Sig över och bestigit tronen. Jag har redan förklarat resningens betydelse2 och de olika åsikterna om den varpå det inte finns något behov av repetition. Att ordet

الرَّحْمَنُ

”Den Nåderike…”

är en nominativ (مرفوع) har två förklaringar:

1 – En är förknippad med

تَنزِيلًا

”Nedsänd…”

Det vill säga att den – Qur’ânen – har sänts ned av Honom som har skapat jorden och himlarna. Den har sänts ned av den Nåderike som har rest Sig över tronen.

2 – En är förknippad med

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”… rest Sig över tronen.”

Det vill säga den Nåderike.

120:4-5