at-Tabarî om Allâhs ankomst

Publicerad: 2011-04-03
Författare: Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310)
Källa: Djâmi´-ul-Bayân (30/232)

 

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

Allâh (ta´âlâ dhikruh) säger:

”När din Herre kommer, Muhammad, och Hans änglar i slutna led, rad efter rad.”

1 89:22