at-Tabarî om Allâhs ankomst och nedstigning

Den som förnekar någon av egenskaperna som vi har nämnt säger vi följande till:

Allâh (ta´âlâ) sade i Sin skrift:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”2

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

”Väntar de bara på att änglarna skall komma till dem eller att din Herre själv skall komma eller att några av din Herres tecken skall bli synliga?”3

Tror du på dessa underrättelser eller förnekar du dem?

Om han menar att han förnekar dem, så slutar debatten mellan oss och honom ur den synvinkeln. Och om han menar att han tror på dem, så undrar vi varför han förnekar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättelse om att Han stiger ned till den nedersta himlen.

Om han säger att han förnekar den därför att en nedstigning är en förflyttning och att Han inte kan förflyttas från en plats till en annan eftersom det är typiskt skapelserna, sägs det att Allâh sade:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”

Kan Han komma? Om han säger att Han inte kan det och att versen betyder att din Herres befallning kommer, sägs det att Han (tabârak wa ta´âlâ) underrättade oss om att både Han och änglarna kommer. Om han säger att det är Hans befallning som kommer och inte Han, så måste han säga att även änglarnas befallning kommer och inte de. Om han säger att han bara säger så om Herren och inte om änglarna, sägs det att underrättelsen om Herrens (tabârak wa ta´âlâ) och änglarnas kommande är en och samma underrättelse. Du säger att det är Herrens befallning som kommer och inte Han samt änglarna och inte deras befallning. Vad är då skillnaden mellan dig och din opponent som säger att Herren kommer och änglarnas befallning kommer? Om han säger att skillnaden är att änglarna är Allâhs skapelser som kan stiga ned och förflyttas till skillnad ifrån Allâh, undrar vi vad beviset är för att kommandet och nedstigningen är i form av ett upphörande och en förflyttning och framför allt när vissa bland er säger att Allâh är överallt.

Hur kan ni inte anse det vara möjligt att Han kommer och stiger ned utan att den evige Skaparen förflyttas och upphör när ni anser det vara möjligt att Han vet utan kunskap och förmår utan förmåga?

Och om ni inte kan föreställa er den Vetande utan kunskap och den Förmögne utan förmåga, så varför förnekar ni då att Han kommer utan kommande och stiger ned utan nedstigning så att det betyder att Han är där samtidigt som ni säger att Han är överallt?

Så om någon av dem frågar oss vad det innebär, säger vi att innebörden är den bokstavliga underrättningen. Vi kan bara underkasta oss den och tro på den. Alltså säger vi att Allâh (djalla djalâluh) kommer med änglarna i slutna led på Domedagen och att Han stiger ned varje natt till den nedersta himlen. Vi säger inte att det är Hans befallning som stiger ned; Hans befallning stiger ned hela tiden till alla Hans skapelser så länge de existerar. Inte en stund undkommer Hans befallning. Därför finns det ingen poäng med att Hans befallning stiger ned vid just ett tillfälle så länge skapelsen existerar.

Samma sak säger vi om alla andra Allâhs egenskaper och namn som har rapporterats.

189:22

22:210

36:158