Ät och tyst?

Fråga: Är det en etikett att vara tyst när man äter?

Svar: Det finns ingen grund till det. Grunden under en måltid och allting annat är:

”Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen får tala väl eller tiga.”

Det är så det skall vara.