Ät med måtta i Ramadhân

Till fastans etiketter hör att man inte fyller magen på natten. Ät med måtta, människan har inte fyllt en behållare som är värre än magen. Den som äter sig mätt i början av natten kommer inte att gagnas den senare delen. Den som äter sig mätt inför fastan kommer inte att gagnas förrän framåt middagen. Mycken mat medför lathet och slapphet. Mycken mat orsakar att syftet med fastan går om intet, ty meningen med fastan är att känna hunger och utelämna frestelser.