Ät lugnt och be

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/108-109)

al-Bukhârî sade:

671 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från Hishâm: Min fader berättade för mig: Jag hörde ´Â’ishah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Om kvällsmaten serveras och bönen utropas, ska ni börja med kvällsmaten.”

672 – Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från ´Aqîl, från Ibn Shihâb, från Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om kvällsmaten serveras börjar ni med den innan ni ber Maghrib. Ha inte bråttom med er kvällsmat.”

673 – ´Ubayd bin Ismâ´îl berättade för oss, från Abû Usâmah, från ´Ubaydullâh, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om er kvällsmat serveras och bönen utropas, ska ni börja med kvällsmaten och ha inte bråttom förrän ni har ätit klart.”

Då Ibn ´Umar serverades mat samtidigt som bönen utropades, gick han först efter att han ätit klart. Han kunde till och med höra imamen läsa.

Dessa tre hadîther från tre följeslagare bevisar att den serverade ska äta först och be sen. Att kvällsmaten nämns är ingen inskränkning, snarare ett besked om när hadîthen sades. Även om en lunch är serverad börjar man äta innan bön.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… och ha inte bråttom förrän ni har ätit klart.”

Det är en fulländad underlättnad. Med andra ord ska ni inte säga till folk att ta två-tre tuggor för att stilla hungern. Låt dem äta sig mätta eller åtminstone den mängd som de känner behov av.