Ät först och be sen

al-Bukhârî sade:

674 – Zuhayr och Wahb bin ´Uthmân sade, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Nâfi´, från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om någon av er äter, skall han inte ha bråttom förrän han är klar ändock bönen har utropats har lästs.”1

Hadîthen behandlar fallet då maten är serverad till en eller flera personer och du har bjudit hem folk och serverat kvällsmat eller middag till dem. Där och då utropas bönen. Skall du säga till dem att gå och be och sedan komma tillbaka till måltiden? Eller skall du först befalla dem att äta? Det korrekta alternativet är det andra ehuru de inte har börjat äta än. Så länge maten är serverad så skall de äta först och gå och be sen.

1Muslim (599).