Ät, drick och allt annat till gryningens infall

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (7/176)

Muslim (rahimahullâh) sade:

1092 – Yahyâ bin Yahyâ och Muhammad bin Rumh berättade för oss: al-Layth underrättade oss… (ح) Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från ´Abdullâh (radhiya Allâhu ´anh), från Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att ni hör Ibn Umm Maktûms bönekall.”

Harmalah bin Yahyâ berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss: Yûnus underrättade oss, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ): Jag hörde Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att ni hör Ibn Umm Maktûms bönekall.”

Ibn Numayr berättade för oss: Min fader berättade för mig: ´Ubaydullâh berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ), som berättade:

Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade två bönekallare: Bilâl och den blinde Ibn Umm Maktûm. Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att ni hör Ibn Umm Maktûm kalla till bön.” Tidsskillnaden mellan dem var att den ene ned gick ned varpå den andre gick upp.”

Hadithen bevisar att det är tillåtet att kalla till Fadjr innan gryningen infallit.

Den bevisar också att det är tillåtet att äta, dricka, lägra och allting annat till dess att gryningen infaller.

Den bevisar också att blinda får kalla till bön. Våra kollegor säger att handlingen är tillåten om den blinde har en seende ledare, som i fallet med Ibn Umm Maktûm och Bilâl. Annars är den föraktfull, ty det finns risk att han förfelar.

Hadithen rekommenderar två bönekall inför Fadjr; ett kall innan gryningens infall och ett kall efter gryningens infall.