Ät dadlar innan du går till Fitr-bönen

Skall man alltid, utöver ´Îd-ul-Fitr, äta ett udda antal dadlar? Nej. Skall man göra allting ett udda antal gånger som t ex att äta tre matbitar? Det är inte föreskrivet. Detsamma gäller om man skulle vilja parfymera sig ett udda antal gånger. Det saknar grund. Jag vet inte att sådant skall göras inom liknande frågor.

Angående Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Allâh är ett udda antal och älskar det udda antalet”, skall de inte förstås över lag. Han (´azza wa djall) är ett udda antal och dömer religiösa och universella domar med udda antal. Exempelvis avslutar vi den frivilliga nattbönen med ett udda antal Raka´ât. Även dagen avslutas med ett udda antal Raka´ât i Maghrib. Veckodagarna är ett udda antal dagar. Himlarna är ett udda antal himlar. Jorden är ett udda antal. Allâh (´azza wa djall) skapar och föreskriver alltså det Han vill i udda antal. Hadîthen betyder inte att Allâh älskar i udda antal. I så fall hade vi sagt att man ser till att gå ett udda antal steg från hemmet till moskén, äta ett udda antal dadlar, dricka te ett udda antal gånger och allting annat. Jag känner inte till att detta är föreskrivet.

Att äta ett udda antal dadlar i samband med ´Îd-ul-Fitr och att man inte går till moskén förrän man har ätit dem är Sunnah. Vissa människor, och i synnerhet lekmännen, tar med sig dadlar för att äta dem på böneplatsen och äter inte dem förrän solen har gått upp. Sålunda begränsar de förtäringen vid tid och plats, nämligen soluppgången och böneplatsen. Vi har sagt att dyrkan som bevislöst begränsas vid tid och plats är en innovation som inte stämmer överens med föreskriften.