Astmatikerns fasta

Fråga: Vissa astmatiker behöver använda sig av inhalatorer under fastan. Vad är domen för det?

Svar: Kapsyler som används av astmatiker bryter fastan. Ty de består av en volym som kommer ned i magen. Den fastande skall inte bruka dem i Ramadhân om han inte är nödgad. Om han tvingas ta dem gör han det, äter och dricker resten av dagen och tar igen dagen därefter. Och om sjukdomen är kronisk och permanent, har han samma dom som åldringen; han föder en fattig för varje utebliven dag och slipper fasta.

En annan sorts medicinering är gasinhalator. Den består bara av luft som vidgar luftvägarna och underlättar andningen. Den bryter inte fastan. Med det sagt får den fastande nyttja den och hans fasta är korrekt.