Astmainhalator under Ramadhân

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/210-211)

 

Fråga: I vissa apotek finns de inhalatorer som används av vissa astmatiker. Är det tillåtet för den fastande att använda sig av det under dagtid i Ramadhân?

Svar: Det är tillåtet för den fastande att bruka inhalator, oavsett om det är i Ramadhân eller inte. Inhalatorn kommer inte ned i magen. Den öppnar bara upp luftrören. Därefter kan människan åter igen andas normalt. Inhalatorn kan alltså varken liknas vid mat och dryck eller mat och dryck som hamnar i magen. Det är allom bekant att fastan är giltig och korrekt så länge det inte finns något bevis från Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten eller korrekt analogi som tyder på att den inte är det.