Åskan – en av Allâhs änglar

Abû Sa´îd Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd bin al-Qattân berättade för oss: Abû Ahmad az-Zubayrî berättade för oss: ´Abdullâh bin al-Walîd berättade för oss: Bukayr bin Shihâb berättade för mig, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Judar kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Berätta för oss om åskan.” Han sade: ”Det är en av Allâhs änglar som har hand om molnen. Han har ett svärd av eld i sin hand som han sätter igång molnen med och för dem dithän Allâh har befallt honom.” De sade: ”Vad är det för ljud som hörs?” Han svarade: ”Det är hans röst.” De sade: ”Du har talat sanning.”1

1Ahmad (1/274). Autentisk berättarkedja enligt Ahmad Shâkir.