Åsikter utgör inga bevis; de behöver bevis

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (41)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Därtill säger ni att Mâlik sade om personen som inte vet huruvida han skilt sig en gång eller tre gånger ska utgå från tre skilsmässor för säkerhets skull. Jovars, Mâlik hade den åsikten. Än sen då? Är hans åsikt ett argument mot ash-Shâfi´îs, Abû Hanîfahs, Ahmads och alla andra oliktänkande imamers åsikt så att de måste lämna sin åsikt till förmån för hans? Mâliks åsikt behöver bevis och utgör inget bevis i sig.”1

Det stämmer att Mâlik hade den åsikten, men andra imamer som Ahmad, ash-Shâfi´î och Abû Hanîfah tyckte annorlunda. Här är det säkrast att anamma majoritetens åsikt

Inga lärdes åsikter utgör ett bevis; de är i behov av bevis. Om deras åsikter är överensstämmande med bevis, accepteras de och inte annars. Det gäller om den bäste av alla lärde uttalar sig. Imâm Mâlik själv sade:

Efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får alla sina åsikter accepterade och avslagna. Det enda undantaget är alltså profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”2

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/122).

2Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Detta citat från Mâlik är känt bland de senare lärda. Ibn ´Abdil-Hâdî autentiserade det i ”Irshâd-us-Sâlik” (1/227). Ibn ´Abdil-Barr rapporterade det i ”al-Djâmi´” (2/91) och Ibn Hazm i ”Usûl-ul-Ahkâm” (6/145) från al-Hakam bin ´Utaybah och Mudjâhid. Taqiyy-ud-Dîn as-Subkî nämnde det i ”al-Fatâwâ” (1/148) från Ibn ´Abbâs. Han var förtjust i dess skönhet och sade:

”Ibn ´Abbâs uttalande anammades av Mudjâhid och Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) anammande det sedermera från dem båda. Det är han som har blivit känd för det.”

Därefter anammades det av Imâm Ahmad. Abû Dâwûd sade:

”Jag hörde Ahmad säga: ”Alla frånsett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får sina åsikter accepterade och avslagna.” (Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 276) (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 43)