Åsikten som leder till ateism

Publicerad: 2009-01-27
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 146-147
Förkortning: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

141 – Sulaymân bin Harb berättade att han hörde Hammâd bin Zayd säga:

”Deras åsikt baseras på att säga att det inte finns något ovanför himlen.”

Det vill säga Djahmiyyah.

Å andra sidan säger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna, Salaf, Sunnahs Imâmer och de troende att Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlen och Tronen. De tror på att Allâh är ovanför Sina himlar och att Han stiger ned till den nedersta himlen. Deras bevis för det är Qur’ânen, Sunnah och rapporteringarna. Djahmiyyah säger att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) finns överallt – fjärran är Allâh från det de säger. Faktum är att Han är med oss med Sin kunskap.

De senare skolastikerna säger att Allâh varken är ovanför himlen, ovanpå Tronen, på jorden, innanför skapelsen, utanför skapelsen, frånskild från skapelsen eller sammanbunden med skapelsen. De säger att alla dessa frågor hör till kroppars egenskaper – och Allâh (ta´âlâ) har ingen kropp! Däremot säger Ahl-us-Sunnah att de inte ger sig i in i det. De tror på det vi har nämnt för att de följer Texterna. De tror inte på det ni tror. Er metodik  skildrar en beskrivning av något som inte existerar – fjärran är Allâh från att inte existera. Faktum är att Han existerar och är åtskild från skapelsen. Han beskrivs med det Han Själv beskrev Sig med. Till det hör att Han är ovanför Sin tron utan att man ger sig in i dess beskaffenhet.