Ashâ´irahs troslära är inte Salafs troslära

Fråga: Vissa vill bygga broar mellan Salafiyyah och Ashâ´irah och säger att deras meningsskiljaktighet är försonlig. Stämmer det?

Svar: Nej. Meningsskiljaktigheten är inte alls försonlig. Meningsskiljaktigheten är oförsonlig. Ashâ´irahs troslära är inte Salafs troslära. Hur skall den då vara försonlig?