Ashâ´irahs Tawhîd är Tawhîd-ur-Rubûbiyyah

Fråga: Vilken poesi om Tawhîd är bäst så att en muslim kan memorera den?

Svar: Jag känner inte till någon speciell om det. Jag känner inte till någon poesi skriven av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Vad beträffar Ashâ´irahs Tawhîd så har de flera poesier däribland ”Djawharat-ut-Tawhîd”. Hela den handlar om skolastik och Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Jag känner dock inte att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har en allomfattande poesi om trosläran. Det är en modern företeelse. Shaykh Hâfidh [al-Hakamîs] poesi är modern. Jag känner inte till att det finns någon poesi som täcker hela trosläran. Jag vet inte, jag har inte läst någon.