Ashâ´irah och tuppar

Muslim sade:

2729 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för mig: Layth berättade för oss, från Dja´far bin Rabî´ah, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om ni hör tupparna gala skall ni be Allâh om Hans favör, ty de har sett en ängel. Och om ni hör åsnan skria skall ni be Allâh om skydd mot Satan, ty den har sett en djävul.”1

Hadîthen bevisar att det är föreskrivet för den som hör tupparna gala och åsnorna skria att be Allâh om Hans favör respektive skydd mot Satan. Det bevisar att föreskriften och domarna är baserade på orsaker. Således sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Om ni hör tupparna gala skall ni be Allâh om Hans favör, ty de har sett en ängel. Och om ni hör åsnan skria skall ni be Allâh om skydd, ty den har sett en djävul.”

Ty efterträds av en orsak.

Hadîthen avvisar också Ashâ´irah och andra som dementerar anledningar och orsaker.

1al-Bukhârî (3303).