Ashâ´irah och Mu´tazilah om Allâhs resning

När det kommer till Allâhs (subhânah) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

tolkar Mu´tazilah och deras följe dem som maktövertag (الاستيلاء) och erövring (القهر) och argumenterar med poetens ord:

Bishr reste sig (اسْتَوَى ) över Irak

utan svärd eller spillt blod

Men så säger man bara om någon som saknade förmåga att erövra och sedermera erövrade och tog makten. Allâh (subhânah) har dock alltid härskat och haft makt över allting. Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî berättade:

Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Han sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten (استولى).” Han sade: ”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som besegrar den andre har tagit makten. Har du inte hört an-Nâbighah säga:

En som du eller som du hinner före

den snabba hästen hinner före om den tar makten (استولى) över målet2

Om deras teori hade varit korrekt skulle det varit tillåtet att säga att Allâh har också rest Sig över dass och andra motbjudande platser, ty Han har ju makt över dem. I så fall hade det varit meningslöst att särskilja tronen.

Beträffande Ashâ´irah, säger de att dogmen om att Allâh är ovanför tronen fordrar att Han är begränsad eller i behov av plats och omgiven av en riktning. Fjärran är Allâh från det!

De avvisas på följande vis: Även om vi anser att Han är ovanför tronen, vilket Han själv har sagt och likaså Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så säger vi inte att Han är begränsad, i behov av en plats eller omgiven av en riktning eller plats. Faktum är att Han fanns när varken plats eller tid fanns. Därefter skapade Han plats och tid och reste Sig över tronen utan föreställning. Han skapade inte tronen utav behov utan för det ändamålet som Dhûn-Nûn skall ha sagt när han blev frågad varför Allâh skapade tronen:

”Allâh ville inte att vetarnas hjärtan skulle fara vilse. Han skapade den inte utav behov. Så om den troende slaven blir frågad var Allâh är, säger han: ”Ovanför tronen.”

I boken ”at-Tamhîd” konkretiserade al-Qâdhî Abû Bakr al-Bâqilânî al-Ash´arî denna åsikt som innehas av Ahl-ul-Hadîth.

120:5

2Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/401).