Ashâ´irah och Murdji’ah är inte Ahl-us-Sunnah

Fråga: Tillhör Ashâ´irah och Murdji’ah Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Nej, de är inte från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Ashâ´irah har inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Det har inte Murdji’ah heller; de har inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära.