Ashâ´irah, lilla Djahmiyyah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 191-192

Med tiden har vissa människor anammat vissa, och inte alla, dogmer från Djahmiyyah, nämligen Ashâ´irah. Ahl-us-Sunnah betraktar dem som innovatörer. Dock kan en innovatör besitta farliga innovationer såtillvida att om denne får reda på bevisen i Qur’ânen och Sunnah som häver hans ursäkter och sedan vidhåller att dementera exempelvis Allâhs resning, ankomst, välbehag och vrede, hädar han.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) anser Ashâ´irah utgöra en sorts Djahmiyyah. Han delade följaktligen upp Djahmiyyah i tre sorter:

1 – Ursprungliga Djahmiyyah. Deras tillstånd har jag redan redogjort. De förnekar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper, anser att paradiset och helvetet kommer att upphöra och andra villfarelser.

2 – Mu´tazilah. De förnekar också Allâhs egenskaper. De säger sig tro på Allâhs namn, men poängterar att Allâhs namn inte tyder på Hans egenskaper. Deras tro på Allâhs namn är alltså bara formell. Vissa har även beskyllt dessa för otro. Den korrekta åsikten är att de inte hädar förrän deras ursäkter är bortröjda.

3 – Ashâ´irah. De förnekar Allâhs handlingsegenskaper som Hans resning, välbehag och vrede. Shaykh-ul-Islâm betraktar dessa som mindre och senare Djahmiyyah. Han undantog de Ashâ´irah som betror innehållet i Abûl-Hasan al-Ash´arîs bok ”al-Ibânah”.