Ashâ´irah har många avvikelser

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 289-290

Är det då korrekt att säga att dessa två män – an-Nawawî och Ibn Hadjar – och deras jämlikar var Ashâ´irah? Nej. Ashâ´irah har en egen dogm som består av felaktiga uppfattningar om Allâhs namn och egenskaper, tron och efterlivet. Vår broder Safar al-Hawâlî1 har skrivit mycket bra om det han fått veta om deras dogm. De flesta människorna tror att Ashâ´irahs enda avvikelse från Salaf är relaterad till Allâhs namn och egenskaper. De har emellertid många avvikelser.