Ashâ´irah har inte Salafs metodik

Jag har låtit bli att nämna Ashâ´irahs skolastikers åsikt om vad som är fint och ofint att göra eftersom denna min bok handlar om att stödja Hadîth och Ahl-ul-Hadîth som håller fast vid Salafs metodik i att utelämna komplicerad skolastik och precisa debatter. Ahl-ul-Hadîth beskylls oskyldigt för att anse det vara möjligt att en person kan straffas för någon annans synd, ty hadîthen säger:

Den döde plågas av sin familjs gråt över honom.”1

De har dock tolkat den som att den döde uppmanade dem till det innan han dog. Det nämnde an-Nawawî i ”Riyâdh-us-Sâlihîn” och ”Rawdhat-ut-Tâlibîn”.

1al-Bukhârî (1804) och Muslim (1927).