Ashâ´irah har inte känt doften av Qur’ânen och Sunnah

al-Âlihâbâdî (rahimahullâh) sade:

”När de säger att Allâhs tal inte består av bokstäver och röst så opponerar de sig Qur’ânen och Sunnah. Det är inte logiskt att ett tal existerar utan röst och bokstäver. Qur’ânen är Allâhs tal; den har börjat från Honom och den kommer att återvända till Honom. Både Qur’ânens formulering och betydelse är Allâhs tal. Djabrâ’îl var bara en framförare. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppgift vara bara att framföra det. Alla som läser Qur’ânen läser Allâhs tal som Han har uttalat och som Djabrâ’îl har hört från honom på riktigt och som har uppenbarats för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) definitivt. Den som säger att Qur’ânen är en ängels tal eller en människas tal hamnar i helvetet.

Det är bara Allâh (ta´âlâ) som vet hur Han har uttalat Qur’ânen. Bara Han känner till beskaffenheten. Folk som bara kan föreställa sig ett tal på ett mänskligt sätt har fallit djupt ned i förvrängningens avgrund. Det tänket har dränkt dem i dödliga vågor efter att ha fördrivit dem långt långt bort från räddningens kust till tron på det som står i Qur’ânen och Sunnah. Hur kan de tänka så när småstenar brukade förklara Allâh vara fri från brister medan stenar och träd talade mirakulöst med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Det var en ovanlig företeelse. Varför skulle inte Han som är kapabel till allt kunna tala på ett ovanligt sätt? Varför skulle det vara omöjligt?

Beträffande det själsliga och innerliga talet som nämns i Ashâ´irahs och andras böcker, så har den teorin inte känt doften av Qur’ânen och Sunnah.”

Så säger alla Ahl-us-Sunnah och Hanâbilah förutom de som inte Allâh vill.