Ashâ´irah avviker från Salafs väg

Denna grupp som tillskrivs Abûl-Hasan al-Ash´arî beskriver skapelsernas Herre med icke-existens och livlöshet. De ljuger stort om Allâh. De avviker från Ahl-ul-Haqq från Salaf, imamerna och deras anhängare. De avviker till och med från mannen som de tillskriver sig. Abûl-Hasan al-Ash´arî bekräftade egenskaperna uttryckligt i sina böcker ”al-Ibânah” och ”al-Maqâlât”. Den här gruppen har alltså avvikit från sanningen. Deras djävlar gör allt för att locka människorna från Allâhs väg. De förnekar Allâhs suveräna rätt till dyrkan och tillåter avguderi som inte förlåts av Allâh. De tillåter att alltså att andra än Allâh dyrkas samtidigt som de förnekar Allâhs egenskaper.

Ahl-us-Sunnahs imamer och deras anhängare har kända böcker vari de avvisar denna otrogna och omedgörliga grupp. Däri har de blottat alla deras tvivel och klargjort sanningen i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, Salaf och samfundets imamer.