Ashâ´irah är vilsna innovatörer

Fråga: Är Ashâ´irah otrogna?

Svar: Nej. De skall inte betraktas som otrogna. Ashâ´irah är vilsna innovatörer som besitter väldiga innovationer. Dessa innovationer har fått fotfäste i samfundet på grund av dem. De skall betraktas som vilsna innovatörer för sin osunda troslära sett till deras förhållande till Allâhs egenskaper, herravälde och rätt till dyrkan, tron, ödet, vissa frågor som berör Domedagen och annat.