Ashâ´irah är Kullâbiyyah

Fråga: Hur skall vi förhålla oss till Ashâ´irah som negerar att Allâh är ovanför himlen med tanke på att de påstår att de är Ahl-us-Sunnah?

Svar: Ni kan inte göra något åt dem. Förklara för dem. Förhoppningsvis kommer någon av dem att ångra sig och återvända till sanningen. Dock är det svårt att ni får dem att lämna Ashâ´irahs lära.

al-Ash´arî har inget med detta att göra. De ljuger om honom. Mot slutet av sitt liv sade al-Ash´arî uttryckligt att han följer Imâm Ahmads lära. Det skrev han i sin bok till Thaghr och i böckerna ”al-Ibânah” och ”Maqâlât-ul-Islâmiyyîn”. Däri skrev han att han har Imâm Ahmads lära. Det var hans (rahimahullâh) sista uttalande. Dagens Ashâ´irah har inte hans lära. De har läran som han hade innan han ångrade sig. Det var då han var med Kullâbiyyah. Efter att han hade ångrat sig förblev de med hans Kullâbiyyah-lära.