Ashâ´irah är Djahmiyyans arvingar

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Ahl-ul-Bid´a kallar Ahl-us-Sunnah för Hashwiyyah, okunniga, Dhâhiriyyah och Mushabbihah.”

Dessa öknamn är – och Allâh vet bättre – få i dag. Ty Djahmiyyah har lösts upp i Ashâ´irah. De extrema Ashâ´irah hatar Ahl-ul-Hadîth ehuru de kallar sig själva för Ahl-us-Sunnah. De rentav anser att de är Ahl-us-Sunnah. De hatar Ahl-ul-Hadîth och kallar dem för Mushabbihah, Hashwiyyah och okunniga. Detta står i deras böcker. Varför det? För att de har ärvt många av Djahmiyyahs läror. Även om de inte har tillämpat alla deras innovationer så har de tillämpat en stor del av dem däribland förnekandet av Allâhs egenskaper, Tvångsideologin1 och annat.

1Djabriyyahs lära. (ö.a.)