Ashâ´irah förnekar Allâhs egenskaper

Ibn Kullâb och hans sekt sade att Allâhs tal är ohörbart och att Djibrîl hörde inget från Allâh av det som han förkunnade till Hans sändebud. Han sade också att det som han förkunnade till profeterna endast var ett återberättande av Allâhs tal och att det varken består av beordring, förbud, underrättelse eller undersökning. Istället sade han att det är något som man får reda på från Honom via ett annat sätt. Han har inga ord och i Qur’ânen finns det varken kapitel, verser eller språk. Allt är en enda sak som det uttrycks om.

Denna åsikt antog Abûl-Hasan al-Ash´arî och hans sekt Ash´ariyyah som tillskrivs honom. De är otaligt många och utspridda idag i många länder. De lurar lekmännen och de okunniga och säger att de endast förklarar Allâh vara fri från brister. Faktum är att de endast förnekar Allâhs egenskaper – må Allâh skydda oss från deras onda lära.