Ashâ´irah är Mu´attilah

Ash´ariyyah tillskrivs Abûl-Hasan al-Ash´arî. De kallas för ”Mu´attilah” för att de förnekar  texternas avsedda betydelser och det som Allâh har beskrivit Sig själv med. De förnekar dock de flesta egenskaperna och inte alla till skillnad från Mu´tazilah som förnekar egenskaperna och tror på namnen. Detta sägs av deras allmänhet. Vad gäller deras extremister, förnekar de även namnen.

Angående Ashâ´irah, anses de vara Mu´attilah för att de förnekar de flesta egenskaperna. De bekräftar endast sju egenskaper. Å andra sidan är Allâhs egenskaper otaliga.

Ashâ´irah bekräftar inte heller dessa sju egenskaper som Salaf. Exempel på det är Talet. Enligt Ahl-us-Sunnah talar Allâh utmed Sin vilja och med röst och bokstäver. Ashâ´irah säger att Talet förhåller sig till Allâh på samma sätt som Livet och Kunskapen och att Han inte talar utmed Sin vilja. Det vi hör är endast ett uttryck från Allâhs tal och inte Allâhs tal. Faktum är att det är skapat.

Detta visar i själva verket att de inte alls bekräftar Talet. Således sade vissa av dem att det inte finns någon skillnad mellan dem och Mu´tazilah i samband med Allâhs tal då de båda säger att det som är mellan Qur’ânens bokomslag är skapat.