Ashâ´irah är inte från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Fråga: Tillhör Ashâ´irah Ahl-us-Sunnah och vad är domen för den som säger att de tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: De är inte från Ahl-us-Sunnah. De tar sin religion och sin lära från skolastik och logik. De förvränger Egenskaperna. De tillhör inte Ahl-us-Sunnah.