ash-Shihristânî var Ash´arî

Fråga: Stämmer det att Imâm ash-Shihristânî var mystiker (باطني)?

Svar: Imâm ash-Shihristânî var Ash´arî. Jag känner dock inte till att han var mystiker.