ash-Shâyidjî är en dum person

Den som inte har något kan inte heller ge något. Vi säger till ´Abdullâh as-Sabt att komma med en av sina utstående studenter. Och säg till din lärare ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq att komma med en utstående student. Vi utmanar honom. Om de då säger att ash-Shâyidjî är utstående och att han har studerat det ena och det andra hos ´Abdur-Rahmân… Därtill är ash-Shâyidjî dum. Ja, det stämmer att han är dum. Han ljuger om Ahl-us-Sunnah i sin bok. Är dina studenter, ´Abdur-Rahmân, dumma som ash-Shâyidjî? Du har gått förlorad om de är lika dumma som ash-Shâyidjî, och Allâh är den som man söker hjälp av.