ash-Shawkânî rentvår Ibn ´Abdil-Wahhâb från Khawâridjs dogm

Det går många rykten vars äkthet bara Allâh känner till. Vissa människor påstod att han hade Khawâridjs dogm. Jag tror inte det stämmer eftersom ledaren från Nadjd och hela hans följe praktiserade det de hade lärt sig av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som var Hanbalî. Han studerade hadîth i Madînah och återvände sedermera till Nadjd och tillämpade senare Hanâbilahs omdömen, liksom Ibn Taymiyyahs och Ibn-ul-Qayyims. De var bland de hårdaste mot folk som trodde på döda människor.

Jag såg ett brev från ledaren av Nadjd. Däri hade han svarat på frågor som vissa lärde hade ställt till honom gällande hans dogm. Jag såg att hans svar bestod av en sund dogm som är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Alltså vet Allâh bättre hur det hela verkligen ligger till.