ash-Shawkânî hyllar Ibn ´Abdil-Wahhâbs böcker

År 1215 skickade ledaren av Nadjd två volymer till vår ledare. En bestod av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs avhandlingar. Alla uppmanade till uppriktig Tawhîd och varnade för avguderi som praktiseras av gravdyrkare. Avhandlingarna är bra och fulla av bevis ur Qur’ânen och Sunnah.