ash-Shawkânî är en av Ahl-us-Sunnahs lärda

Fråga: Varför skryter Zaydiyyah över Imâm ash-Shawkânî (rahimahullâh) och påstår att han är en av deras lärda?

Svar: Nej, han är inte en av deras lärda. Han är en av Ahl-us-Sunnahs lärda och en av de lärda inom Hadîth. Han tillhör de lärda inom Hadîth och Ahl-us-Sunnahs lärda.