ash-Shanqîtîs syn på månlandningen

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq sade i ”Khutût Ra’îsiyyah li Ba´th-il-Ummah al-Islâmiyyah”, sid 78:

”Den här mannen1 begrep ingenting av sin samtid.”

Faktum är att han var före sin samtid. Var har dagens samfund sådana som han och hans bröder bland de lärda?

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq sade:

”Han visste inte hur han skulle avvisa ett tvivel från Allâhs fiender.”

Nej, jag svär vid Allâh att det inte stämmer. Läs hans bok ”Adhwâ’-ul-Bayân”. Däri behandlar han tvivlen som härrör från Allâhs fiender och som han avvisar ur religiösa och intellektuella synvinklar. Han har flera föreläsningar i vilka han avvisar tvivlen och deras folk. Läs förklaringen till Allâhs ord ”Denna Qur’ân leder till den rätta, den raka vägen” för att veta att denna man är längder före denna låga tid. Läs hans bok i vilken han avvisar dem som tror på metaforer. Detsamma gäller hans bok i vilken han bekräftar Namnen och Egenskaperna och avvisar förnekarna. Detsamma gäller andra samtida frågor i hans Qur’ân-tolkning som ränta, slaveri och slöjan. Han behandlar dem på ett sätt Verklighetens lärda (Fuqahâ’-ul-Wâqi´) inte förmår.

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq sade:

”Faktum är att han inte ens var förberedd på att höra det. Han anföll materiell fakta och anklagade dem som ansåg det vara möjligt att komma till  månen för otro och kätteri. Han påstod att de inte skulle klara av det och att tiden skulle bevisa det. Käre Shaykh! Var inte som dem som Allâh sade om:

“Nej, de förkastar som lögn allt som ligger utanför deras kunskap.” [10:39]

Detta är något vi varken har studerat eller lärt oss. Varför skall vi förneka det och blanda in Allâhs religion i det så att människor förnekar vår religion bara för att de tror att den beordrar det du säger? Varför skall vi locka från Allâhs (´azza wa djall) religion med vår okunnighet?”

Det är inte så att människorna skyndade till Allâhs religion i stora mängder då muslimerna trodde på att amerikanerna och ryssarna har landat på månen. Å andra sidan var det inte heller någon som hädade på grund av Shaykh ash-Shanqîtîs åsikt. Allâh bestämde att en specialist skulle förneka denna väldiga lögn – det vill säga månlandningen. Han heter Bill Kaysing och har skrivit en bok vid namnet ”No man landed on the moon”. Han ställde flera frågor till NASA som inte kunde svara på dem. Bill Kaysing avslöjade denna lek med bevis och klara belägg. Han nämnde elva motargument och än idag har ingen kunnat avvisa honom. Verklighetens lärda trodde alltså på denna lögn innan den hade ägt rum. Därpå gav de sig på den störste lärde inom Sharî´ah och Sunnah bara för att han inte chockades av västerlänningarnas genialitet och kunskap som fick dem att landa på månen och andra planeter. Och om de hade sagt att de har nått upp till Tronen, skulle Verklighetens lärda trott på det och fördömt dem som tvivlade på det, även om fördömaren skulle vara lika kunnig och smart som Ibn Taymiyyah. https://bcb703.blogspot.com/2006/04/no-man-landed-on-moon.html]?

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq sade:

”Jag har aldrig sett någon som var så kunnig om Allâhs bok som den här mannen. Han var ett vandrande bibliotek som tyvärr var av det gamla trycket och som var i behov av korrigering och rättning.”

Hör allt detta till konsekvenserna av kunskapen inom Allâhs bok? Om ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq ser på sin tids kunnigaste person på det här viset, undrar jag hur han ser på de andra lärda? ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq sade:

”Detta är ett exempel. Han undervisade tiotals ämnen på den här nivån; okunnig om livet och kunnig om religionen.”


1 ´Abdul-Khâliq refererar här till Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

läs: Människan på månen