ash-Shahâdah (Trosbekännelsen) och dess villkor

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh (i betydelse):

”Låt trosbekännelserna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâh sändebud” vara det första du manar dem till. Om de godtar det från dig, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att be fem gånger om dagen. Om de godtar det från dig, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem välgörenhet. Den skall tas från deras rika och ges till deras fattiga.” [1]

Trosbekännelsen ”att det inte finns någon sann gud utom Allâh” har sju villkor. Om inte dessa sju villkor enas, anses den inte gagna dess uttalare:

1- – Kunskap (´Ilm) som negerar okunnighet.

2- – Övertygelse (Yaqîn) som negerar tvivel.

3- – Godtagning (Qabûl) som negerar avvisning.

4- – Underkuvelse (Inqiyâd) som negerar utelämning.

5- – Uppriktighet (Ikhlâs) som negerar avguderi.

6- – Sanningsenlighet (Sidq) som negerar lögn.

7- – Kärlek (Mahabbah) som negerar dess motsats.

I denna hadîth finns det bevis för att Tawhîd – vilket är att endast dyrka Allâh och hålla sig borta från avguderi – är den första förpliktelsen. Därför brukade sändebuden (´alayhim-us-salâm) först säga:

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ

”Dyrka Allâh, mitt folk – ni har ingen annan gud än Honom!” [2]

 


[1] at-Tirmidhî (625).

[2] 7:59.