ash-Shâfi´îs ultimatum

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)

Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah, sid. 140-141

299 – ´Ubaydullâh bin Muhammad bin Ahmad underrättade oss: ´Alî bin Ibrâhîm bin ´Îsâ underrättade oss: Jag hörde Abû Nu´aym ´Abdul-Malik bin Muhammad al-Djûrdjânî säga: Jag hörde ar-Rabî´ säga:

”Jag hörde ash-Shâfi´î säga då en irakier debatterade med honom och började bruka skolastik: ”Det där är skolastik. Lämna det.”

300 – Han sade också: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Att Allâh prövar en människa med alla synder frånsett avguderi är bättre för henne än att Han prövar henne med skolastik.”

301 – ´Alî bin Muhammad bin ´Umar underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ underrättade oss: ash-Shâfi´î sade till mig:

”Lär dig, Abû Mûsâ! Jag har fått reda på att skolastiker säger saker och ting som jag aldrig trott en muslim skulle säga.”

302 – ´Alî bin Muhammad bin ´Umar underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss: al-Hasan bin ´Abdil-´Azîz al-Djarawî underrättade oss och sade:

”ash-Shâfi´î varnade å det hårdaste för sekteriskt tal och sade: ”Så fort de tänker olika säger de till varandra att de har hädat. Faktum är att de ska säga till varandra att de har förfelat.”

303 – ´Alî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân underrättade oss: Ahmad bin Asram al-Ma´qalî berättade för oss: Abû Thawr sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Ingen ger sig in i skolastik och lyckas.”

304 – ´Alî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân underrättade oss: ar-Rabî´ berättade för oss:

”Jag såg ash-Shâfi´î gå nedför trapporna medan en grupp människor satt i moskén och talade skolastik. Han skrek till och sade: ”Antingen är ni här med oss på ett bra sätt eller också reser ni er upp och går härifrån.”