ash-Shâfi´îs största hatobjekt

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î bli frågad om Qur’ânen varpå han svarade:

Qur’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad hädar.”

Berättarkedjan är autentisk.

Abû Dâwûd och Abû Hâtim återberättade från Abû Thawr som sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Ingen som anammar skolastik lyckas.”

Ibn ´Abdil-Hakam sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Om folk bara visste vad skolastik och innovationer innebär skulle de flytt dem liksom de flyr lejon.”

Ibn ´Abdil-Hakam sade:

Efter att ash-Shâfi´î hade debatterat med Hafs al-Fard föraktade han skolastik och sade: ”Vid Allâh är det bättre att den lärde ger utslag och förfelar än att han ger sig in i skolastik och blir till kättare. Det finns inget jag hatar som skolastik och skolastiker.”

Detta bevisar att Abû ´Abdillâh skilde på fel i fundamentala frågor och fel i förgreningsfrågor.