ash-Shâfi´î och den uttalade avsikten inför bönen

Fråga: Jag har hört hur det är Imâm ash-Shâfi´îs (rahimahullâh) åsikt att uttala avsikten inför bönen. Stämmer det?

Svar: Ja, de associerar den med Imâm ash-Shâfi´î, men den är inte bekräftad från Imâm ash-Shâfi´î (rahimahullâh). De associerar den med honom, men den är inte bekräftad från honom (rahimahullâh). Han följer Sunnah mer och har mer kunskap och kännedom om den än så.