Ash´ariyyah är Ahl-ul-Bid´ah

Den andra åsikten säger att gruppen som det är förbjudet att skiljas från, är Ash´ariyyah. De kallar sig själva för ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah”, vilket har sagts av az-Zamakhsharî när han antydde dem i förklaringen till kapitlet ”al-A´râf”.

Det är dock falskt att förklara al-Djamâ´ah i denna hadîth på detta sätt. Detta namn de gett sig själva är ett innoverat namn. Det fanns inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid och till följd därav är det inte korrekt att förklara hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord med det. Hans tal får endast förklaras med det som var känt i hans språk.

Dessutom är det känt att Ash´ariyyah har innoverat innovationer i skolastiken. Dessa innovationer är fördömda och motsätter sig detta samfunds företrädare. Sålunda är det beordrat att skilja sig från deras innovationer och inte alls förbjudet. De är nämligen varken Ahl-us-Sunnah eller al-Djamâ´ah.