Åsamkad galenskap

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/256)

Det sägs att Ibn ´Atâ’ förlorade sitt förstånd i arton år varefter han återfick det. Må Allâh stadga vårt förstånd och vår tro. Den som orsakar sin egen galenskap med hunger, svåra övningar eller avhållsamhet har trotsat och syndat. Därtill påminner han om den som dricker sig berusad. Så bra det är att hålla sig till Sunnah och kunskap!