as-Suhaymî om Muhammad Hassâns panteism

Fråga: Består den här poesin av trosrelaterat fel:

”Allâh är min Herre. Jag vill inte ha någon annan än Honom. Finns det någon annan realia än Hans?”1?

Svar: Faktum är att den består av ett oerhört farligt trosrelaterat fel. Personen som har uttalat denna poesi skall påminnas. Han har kanske inte förstått dess angivna betydelse eller det som den tyder på. Hans ord ”Finns det någon annan realia än Hans?” är panteism. Det är trosläran som Ibn ´Arabî, Ibn Fâridh, Ibn Sab´în, al-Fârâbî och andra panteister hade. De sade att tjänaren är en herre och Herren är en tjänare och att den enda realian som verkligen existerade var Allâhs (´azza wa djall) realia. Allt du ser, skådar, känner, smakar och rör vid är Allâh (´azza wa djall).

En av dagens teoretiker och okunniga författare fastslog också det i samband med kapitlet al-Ikhlâs. Det finns i hans Qur’ân-tolkning som heter ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Detsamma gjorde han i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ

”Säg: ”Vilket vittnesbörd väger tyngst?” Säg: ”Allâh är vittne mellan mig och er.”2

Dessa ord är värre och farligare än Faraos ord när han sade:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

”Jag är er högste Herre!”3

Således sade Ibn ´Arabî själv att Farao var mer vägledd än Mûsâ när han sade:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

”Jag är er högste Herre!”4

Detta för att Farao hade insett sanningen till skillnad från Mûsâ (´alayhis-salâm).

Panteister existerar än idag. En av dem är Mustafâ Mahmûd. Han fastslår alltid att allt som är synligt är Allâh. Vissa människor låter sig luras av honom och hans bluff. Således måste vi vara uppmärksammade med detta. Personen som har uttalat sig på detta vis, eller sagt denna poesi, skall läras och påminnas. Antingen tar han tillbaka det eller också anses vara en av dem som har denna troslära – och skydd sökes hos Allâh.

2 6:19

3 79:24

4 79:24