as-Suhaymî om filmen ”ar-Risâlah” (The Message)

Fråga: Vad är domen för att se filmen ”ar-Risâlah” (The Message) med vilken människorna kan lära sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv på ett mycket enkelt sätt?

Svar: Aldrig! Däri finns ingen kännedom om biografin. Det enda som finns däri är kännedom om otro och kätteri. Filmen ”ar-Risâlah” och andra liknande filmer som handlar om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) roller eller hans följeslagares roller och alla andra skådespel är förbjudna helt och hållet. Det spelar ingen roll om de kallas för ”islamiska skådespel”, ”dramafilmer”, ”kärleksfilmer”, ”romantiska filmer” och så vidare. De är alla förbjudna och de är alla lögner och de är alla lurendrejerier. Pengarna som kommer från dem är förbjudna och det är förbjudet att sälja deras kassettband.

Därtill är det förbjudet att titta på kanalerna ”ar-Risâlah” och ”Tuyûr-ul-Djannah” då de består av innovationer, myter, musik och brist på skam med Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).