as-Suhaymî om ´Alî al-Halabîs tvist med al-Ladjnah ad-Dâ’imah ´Alî al-Halabî

Det är al-Ladjnah ad-Dâ’imah som har rätt. I den här frågan har ´Alî [bin] Hasan blandat ihop saker och ting. Han hade fel när han avvisade al-Ladjnah. Det finns ingen chans att han har förstått vad al-Ladjnah har sagt. Han hade fel när han avvisade al-Ladjnah. Han hade fel. Han har behandlat sig själv orättvist. Han har banat vägen för att al-Ladjnah förtalas utan att själv märka det. Han har gjort fel tusen gånger om.

Han har uttalanden som banar vägen för Murdji’ah. Han har uttalanden som kan utnyttjas av Murdji’ah. Exempel på det är att han ibland säger att det finns otro i handlingar och trosläran och att en person hädar endast om han faller i otro inom trosläran. Det stämmer inte. Inte ens hans lärare, Shaykh [Muhammad] Nâsir-ud-Dîn [al-Albânî], håller med honom i den här frågan. Det finns otro i handlingar som tar ut en person ur religionen. Exempel på den är förtal av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Sudjûd till staty och narr av Sunnah. Allt detta är otro som utesluter personen ur religionen.