as-Sarrâdjs frågor till Ahmad bin Hanbal

Jag kopierade Abû Hafs al-´Ukbarîs handskrift: al-Husayn az-Zayyât berättade för oss: Abû Bakr Ismâ´îl bin Ishâq bin Ibrâhîm bin Mihrân ath-Thaqafî an-Naysabûrî, även känd som as-Sarrâdj, berättade för mig:

”Jag frågade Ahmad bin Hanbal om den som säger att Qur’ânen är skapad. Han svarade: ”Han är otrogen.” Jag frågade honom om den som säger att uttalet av Qur’ânen är skapat. Han svarade: ”Han är Djahmî.” Jag frågade honom om tron. Han svarade: ”Tron består av tal och handling, den stiger och sjunker.” Jag frågade honom om mannen som glömmer skölja munnen och snyta näsan och ber. Han svarade: ”Han skall ta om bönen och tvagningen.” Jag hörde honom bli frågad om man skall två sig efter förtäring av kamelkött. Han svarade: ”Ja.” Jag frågade Ahmad om fastan under resa. Han svarade: ”Jag föredrar att man inte fastar.”